Workshop Division

Workshop Division

Sh. Dinesh Kumar,                                         
Br. Secy. / NRMU / LKO WS,            
C/o Sh. Ashok Kr. Yadav,                              
M – 6 / A, Church Road,                                
Charbagh, Lucknow. (U.P.)                                        

Sh. Raj Kumar Rana
Br. Secy. / NRMU / JUD WS Mech
49 – C, Railway Colony
Jagadhari Workshop
Distt. – Yamuna Nagar. (Haryana)

Sh. P.K. Shukla,
Branch Secretary/NRMU/CB/W
37,Uphar, Eldico-I
Lucknow (U.P.)

Sh. Arun Gopal Mishra
Br. Secy. / NRMU / AMV WS
E – 4175, Sector – 12
Raja Ji Puram,
Lucknow. (U.P.)

Sh. Vinod Kumar,                               
Br. Secy. / NRMU / JUD WS Elect.,               
H. No. – B – VI – 1750 – I / 1,           
New Guru Teg Bahadur Nagar,           
Jagadhari Workshop, Jagadhari. (Haryana)                 

Sh. Krishan Kumar
Br. Secy. / NRMU / ASR WS
24 – Shori Nagar, Poly Technical Road
Near GNDU University
Amritsar. (P.B.)

Sh. Ravinder Kumar,                                      
Br. Secy. / NRMU / JUD Stores,                     
54-B Railway Colony             
Jagadhari Workshop,              
Jagadhari. (Haryana)                                       

Sh. Som Nath
Br. Secy. / NRMU / KLK WS

Sh. Rajiv Arora,
Br. Secy. / NRMU / LKO Stores,
2nd 20 – A, 40 Quarter,
Railway Colony,
Alambagh, Lucknow (U.P) 226005